Καλησπέρα σας
Ανώνυμη εταιρεία που απασχολεί 18 άτομα (μισθωτούς και ημερομίσθιους) προτίθεται για την περίοδο των εορτών να εφαρμόσει το σύστημα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας του άρθρου 42 του Ν.3986/2011. Η συγκεκριμένη εταιρεία ως πληττόμενη εφαρμόζει το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και παράλληλα έχει προχωρήσει σε αναστολές σύμβασης κάποιων εργαζομένων της. Τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας θέλει να την εφαρμόσει σε συγκεκριμένο τμήμα της εταιρείας που την περίοδο των εορτών έχει αυξημένο φόρτο εργασίας. Τα ερωτήματα μας είναι τα ακόλουθα :
1. Μπορεί να εφαρμόσει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας παράλληλα με την εφαρμογή του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και τις αναστολές του προσωπικού, έστω και σε διαφορετικό τμήμα εργασίας ?
2. Ποια είναι η σχετική διαδικασία ?
3. Πώς αποδεικνύεται η συμφωνία των εργαζομένων ?
4. Πώς αναγγέλλεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ η διευθέτηση του χρόνου εργασίας ?
Λόγω του επείγοντος της εφαρμογής θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα μία γρήγορη απάντηση σα.
Ευχαριστώ