Ελληνικές επιχειρήσεις , η μία ατομική και η άλλη Ο.Ε. , τηρούν απλογραφικά βιβλία και δραστηριοποιούνται εμπορικά εντός και εκτός Ελλάδος . Για την επίτευξη των εμπορικών τους συναλλαγών συνάπτουν συμφωνητικά μεσιτείας με φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες του εξωτερικού , είτε εντός Ευρωπαικής Ένωσης είτε άλλων τρίτων χωρών .

Έχουν κάποια υποχρέωση π.χ.:παρακράτηση φόρου για αυτήν την αμοιβή που δίνουν για την μεσιτεία (comission) ή κάτι άλλο ?