Έλληνας φορολογικός Κάτοικος εσωτερικού, λαμβάνει τόκους από καταθέσεις και ομόλογα τραπεζών αλλοδαπής (Ελβετία, Γερμανία), τι πρέπει να κάνει ; να πληρώσει φόρο τόκων; και αν ναι που τον αποδίδει και πως ; επίσης δηλώνεται στο Ε1 , γράφοντας τον φόρο που απέδωσε ;
θα ήθελα να με ενημερώσετε τι ισχύει για τους τόκους αλλοδαπής προέλευσης.