Ημεδαπή ΕΠΕ θέλει να κάνει διανομή κερδών. Ένας εκ των εταίρων είναι φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Γερμανίας. Θα γίνει παρακράτηση φόρου μερισμάτων;