Κυπριακή εταιρεία κατέχει εταιρικά μερίδια σε Ετερόρρυθμη Εταιρεία, αποφασίζει την πώλησή τους σε φυσικό πρόσωπο, τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτή την ενέργεια είναι:

-επιβάλλεται φόρος υπεραξίας στην πώληση αυτή
-αν ναι, τότε υπολογίζεται & καταβάλλεται ο φόρος εδώ στην Ελλάδα?

Ευχαριστώ.