Ανώνυμη εταιρία την 31/12/2021 ο συνοπτικός ισολογισμός είχε ως κάτωθι


Στην χρήση 2022 με την υπ αρ …… έκθεση ελεύθερης εκποίησης της Συμβολαιογράφου Αθηνών ………κατά το αρθρο 998 του ΚΠολΔ ακίνητης περιουσιας σε συνέχεια επιβληθείσας αναγκαστικής κατάσχεσης και προσδιορισθέντος ηλεκτρονικού πληστειριασμού και κατακύρωσης αντί ποσού 800.000 ευρώ .

Με την πιο πάνω πραξη αναγκαστικής εκποίησης του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας δηλαδή του ακινητου προκύπτουν τα πιο κάτω ερωτήματα

Λαμβάνοντας υπ οψιν ότι οι φορολογικες ζημιες προηγούμενων ετων είναι μηδενικές και ότι το ποσό των 800,000 δεν περασε καθόλου από το ταμειο της εταιρίας

Α) η υπεραξία των 500.000 από τον αναγκαστικό πληστειριασμό φορολογείται ;

Β) οι διαγραφές των χρεών ( με βάση τον πίνακα κατάταξης που εχει συντάξει ο Συμβολαιογράφος ) προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Κ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , φορολογούνται ;