Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Η υπεραξία από τον αναγκαστικό πλειστηριασμό ακινήτου, φορολογείται;

Ανώνυμη εταιρία την 31/12/2021 ο συνοπτικός ισολογισμός είχε ως κάτωθι


Στην χρήση 2022 με την υπ αρ …… έκθεση ελεύθερης εκποίησης της Συμβολαιογράφου Αθηνών ………κατά το αρθρο 998 του ΚΠολΔ ακίνητης περιουσιας σε συνέχεια επιβληθείσας αναγκαστικής κατάσχεσης και προσδιορισθέντος ηλεκτρονικού πληστειριασμού και κατακύρωσης αντί ποσού 800.000 ευρώ .

Με την πιο πάνω πραξη αναγκαστικής εκποίησης του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας δηλαδή του ακινητου προκύπτουν τα πιο κάτω ερωτήματα

Λαμβάνοντας υπ οψιν ότι οι φορολογικες ζημιες προηγούμενων ετων είναι μηδενικές και ότι το ποσό των 800,000 δεν περασε καθόλου από το ταμειο της εταιρίας

Α) η υπεραξία των 500.000 από τον αναγκαστικό πληστειριασμό φορολογείται ;

Β) οι διαγραφές των χρεών ( με βάση τον πίνακα κατάταξης που εχει συντάξει ο Συμβολαιογράφος ) προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Κ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , φορολογούνται ;

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΑΚΙΝΗΤΟ 300.000 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000.000

ΤΑΜΕΙΟ 12.000 ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ -18.088.000

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 1.500.000

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 900.000

ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 15.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ 312.000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 312.000

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης