Θα ήθελα να με ενημερώσετε αν επιχείρηση πού έκανε έναρξη εργασιών τόν Νοέμβριου του 2019

και ο ΚΑΔ που διαθέτει ειναι στις πληγείεσεs επιχειρήσεις ;εχει δικαίωμα ένταξης στν Μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ?