Εταιρεία κάνει διαχείριση ιδιόκτητων αλλά και μισθωμένων ακινήτων. Είναι υπόχρεη έκδοσης αποδείξεων είσπραξης ενοικίων και όχι λιανικών συναλλαγών λόγω απαλλαγής ΦΠΑ των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Πως αυτή θα δηλώνει τα έσοδα στο mydata ? (καθότι ο όγκος των αποδείξεων είναι μεγάλος λόγω των σύντομων διαμονών) θα είναι υπόχρεη να αγοράσει φορολογικό μηχανισμό?