Μουσική σχολή με μοναδικό ΚΑΔ 85521202 Υπηρεσίες ωδείου, εμπίπτει στην ΠΟΛ 1002/2015 σύμφωνα με την οποία οι εκμεταλλευτές εκπαιδευτηρίου απαλλάσονται από την υποχρέωση έκδοσης των Αποδείξεων παροχής υπηρεσιών τους μέσω φορολογικού μηχανισμού;;; Χρειάζεται κάποια επισήμανση στα παραστατικά που εκδίδονται περί μη χρήσης φορολογικού μηχανισμού;

Η συγκεκριμένη ατομική επιχείρηση δεν υπάγεται σε ΦΠΑ για τις υπηρεσίες που προσφέρει (έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη ΔΟΥ και η εικόνα στο μητρωό της ΔΟΥ φέρει την ένδειξη περί μη υπαγωγής σε ΦΠΑ). Χρειάζεται κάποια επισήμανση για τη μη υπαγωγή της επιχείρησης σε φπα στα παραστατικά λιανικής που εκδίδει;