Σας παρακαλώ να διευκρινίσετε τις ημερομηνίες υποχρέωσης υποβολής αρχείων στο my data.
Αναφέρομαι στις εξής περιπτώσεις

Α. τιμολόγιο χονδρικής ( πώλησης -παροχής ) εκδίδεται με χειρόγραφο τρόπο και η εταιρεία επιθυμεί να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Μέχρι ποτέ πρέπει από τις 01/01/2021 να ενημερώνει τα ηλεκτρονικά βιβλια.

Β. Τιμολόγιο χονδρικής (πώλησης- παροχής) που εκδίδεται μεσώ εταιρίας πχ το epsilon smart αποστέλλεται σε πραγματικό χρόνο ;

Γ. απόδειξη λιανικών συναλλαγών ( πώληση-παροχή) εκδίδεται με χειρόγραφο τρόπο και η εταιρία επιθυμεί να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο.Πότε αποστέλλει τα αρχεία ;

Δ. απόδειξη λιανικών συναλλαγών που εκδίδεται μεσώ εταιρίας πχ. εpsilon smart , αποστείλει τα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο;

Ε.Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται από ΦΗΜ , οι οποίες προφανώς και θα συνδεθούν σταδιακά , μέχρι τότε υποβάλλουμε τα στοιχεία τους; συγκεντρωτικά ανά μήνα;

το ίδιο ισχύει και τα ταξί ;

και τέλος ο χαρακτηρισμός των εξόδων και άρα η αποστολή τους γίνεται βάσει ημερομηνίας υποβολής του ΦΠΑ ;

Και μια ακόμα διευκρίνηση , τα αλιευτικά σκάφη που εντάσσονται στο ν 27/75 υποβάλλουν στο τέλος του χρόνου τα έξοδα τους συγκεντρωτικά ; τα έσοδα υποβάλλονται από τον εκδότη των εκκαθαρίσεων, σωστά ; τα μικρά παράκτια σκάφη υποβάλλουν ;

τα μη κερδοσκοπικά σωματεία το ίδιο ;

και οι αγρότες ειδικού καθεστώτος απαλλάσσονται ; σε αυτή την περίπτωση , ένα τιμόλογιο που θα εκδώσουν θα υποβληθεί από τον λήπτη με ποιο χαρακτηρισμό ;

Ζητώ συγγνωμη για τον όγκο των ερωτήσεων .

ευχαριστώ εκ των προτέρων