Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω
1) εάν πλοιοκτήτρια Ναυτική εταιρεία με απλογραφικά βιβλία (τύπου φορτηγού-δεν μεταφέρει επιβάτες παρά μόνο τους οδηγούς φορτηγών), σύμφωνα με τα ΕΛΠ( Ν.4308) ΠΡΈΠΕΙ να εκδίδουν υποχρεωτικά τα εισιτήρια θεωρημένα μέσω φορολογικού μηχανισμού -αποδείξεις μεταφοράς ή υπάγεται στην εξαίρεση υποχρέωσης χρήσης φορολογικού μηχανισμού λόγω επιχείρησης μεταφοράς προσώπων..(ΠΟΛ.1002/5-1-2015) με την αναγραφή πλήρους επωνυμίας, διεύθυνσης και αριθμού μεταφορικού μέσου.

2) Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί τιμολόγιο σε ιδιώτη (αθεώρητο) ενώ υπήρχε υποχρέωση χρήσης φορολογικού μηχανισμού ,ποιο είναι το ύψος προστίμου βάσει του Κ.Φ.Δ.? Υπάρχει κάποια αυτοτελή παράβαση?