ΔΕΥΑ τηρεί διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τα ΕΛΠ. Ο νομική μορφή της είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εκτός των πωλήσεων που πραγματοποιεί έχει έσοδα από τόκους.
1)Ποιοι κωδικοί των εντύπων Ε3 και Ν συμπληρώνονται?
2)Πρέπει να στοιχεία του ισολογισμού να εμφανίζονται και στο Ε3 και ακολούθως να αναμορφώνονται ή συμπληρώνεται μόνο ο πίνακας 2 του εντύπου Ν?
3)Αν υπάρχουν ποσά για αναμόρφωση πώς γίνεται για τη συγκεκριμένη νομική μορφή?

Παρακαλώ για άμεση απάντηση λόγω της προθεσμίας λήξης των φορολογικών δηλώσεων.