Κύριοι καλησπέρα σας,

Παρακαλώ πολύ θα ήθελα την άποψή σας σχετικά με την συμπλήρωση του υποπίνακα Ζ2 του εντύπου Ε3 που αναλύονται τα «Διάφορα λειτουργικά έξοδα» (Κωδ. 185,285,385,485,585).

Συγκεκριμένα σε εταιρεία πραγματοποιούνται δαπάνες για Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (πχ 1000€), Ενοίκια (πχ 12000€), Μεταφορικά (πχ 100€), Αναλώσιμα (πχ 200€), Διαφήμιση και προβολή (πχ 700€) οι οποίες όμως παρέχονται από συνδεδεμένη οντότητα.

Πως θα συμπληρωθεί το έντυπο για τις δαπάνες αυτές; Συνολικά όλο το ποσό των παραπάνω δαπανών στους κωδικούς του υποπίνακα Ζ2 με τίτλο «Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις» (άρα 14000€) ή διακεκριμένα πιο αναλυτικά στους σχετικούς κωδικούς του υποπίνακα Ζ2 με τίτλους «Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής» (1000€), «Ενοίκια» (12000€), «Διαφήμιση και προβολή» (700€) και «Λοιπά έξοδα» (100€+200€=300€);

Ευχαριστώ εκ των προτέρων