Καλησπέρα σας,

Ανώνυμη εταιρεία μίσθωσης ακινήτων έλαβε το 2019 αποζημίωση για αποκατάσταση ζημίων του μίσθιου της. Η αποζημίωση έχει καταχωρηθεί λογιστικά ως έκτακτο έσοδο. Σύμφωνα με την απόφαση 1027220/513/Α0012/29.8.2007 η αποζημίωση αυτή δεν φορολογείται. Μπορείτε να μας υποδείξετε σε πιο πεδίο του εντύπου Ε3 ή του εντύπου Ν πρέπει να καταχωρηθεί το εν λόγω ποσό?

Με εκτίμηση