ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΕ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΙ.ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕ.ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΩΤΟΒΩΛΤΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ.ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΕ
ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΕ
Α)ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑΙ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
Β)ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΕΝΦΙΑ ΤΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ