Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΟΕ λόγω συνταξιοδότησης εταίρου υπάγεται σε φορολόγηση υπεραξίας και αν ΝΑΙ πως υπολογίζεται, με βάσει ποιες διατάξεις;