ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
Ομόρρυθμη εταιρεία ιδρυθείσα το 2012, δύο εταίροι, Α=50% & Β=50%...
Ο Β είναι και διαχειριστής της εταιρείας, ενώ η εταιρεία έχει και δεύτερο διαχειριστή τον Γ που δεν είναι εταίρος και επίσης είναι σύζυγος της εταίρου Α...
Ο Β, το καλοκαίρι του 2017, εκχωρεί το 50% στην Α κατά 40% και στον εξω-εταιρικό διαχειριστή και σύζυγο της Α, τον (Γ), το υπόλοιπο 10%.
Οι εταίροι Α και ο νεοεισελθών Γ είναι σύζυγοι, που έχουν προχωρήσει σε διαχωρισμό ΑΦΜ - ΞΕΧΩΡΙΣΤΉ ΔΗΛΩΣΗ για το φορολογικό έτος 2017...
Το κεφάλαιο της εταιρείας, το χρόνο της μεταβίβασης είναι 10.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τη Δήλωση Φορολογητέας Αξίας - Υπεραξία που φορολογείται, αυτή ανέρχεται σε ποσό άνω των 100.000 ευρώ...
Για την καταβολή της συμφωνηθείσας (με συμφωνητικό - ανάληψη χρέους) αξίας μεταβίβασης ο αποχωρών Α έλαβε τρεις (3) συναλλαγματικές (με ημερομηνίες 2019, 2020, 2021)...

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
1. Όπως ερμηνεύουμε την κείμενη νομοθεσία, Οι ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ (ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ), ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ 743 - 744 ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ε1 ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΩΛΗΣΗΣ. ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΦΕ 2019. ΣΩΣΤΑ;
2. Λόγω της συμφωνηθείσας τμηματικής καταβολής, σε τρεις δόσεις (δεν έχει γίνει κατάθεση του συμφωνητικού, αλλά μπορεί να γίνει έστω τώρα εκπρόθεσμα με πρόστιμο), πως θα γίνει η παραπάνω δήλωση; Υποχρεωτικά και συνολικά το 2019 ή μπορεί να γίνει τμηματικά, δηλαδή και το 2019, 2020 2021; Εάν ΝΑΙ , θα μπορούσε να γίνει και επιμερισμός σε 2019, 2020 και 2021 και της αναγκαίας και ζητούμενης ανάλωσης κεφαλαίου...
3. Η καταβολή πρέπει να γίνει (και λόγω ποσού, έστω και κάθε δόσης -20,20 & 135.000) σε τράπεζα, φυσικά...
4. Πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση της καταβολής ποσού σε είδος; (μεταβίβαση αυτοκινήτων από εταιρεία σε απερχόμενο εταίρο)
4. Και εάν τελικά δεν πραγματοποιηθεί -π.χ. λόγω αδυναμίας ή αλληλόχρεου λογαριασμού (ο ένας χρωστάει στον άλλο και η συναλλαγματική σκίζεται)- η πληρωμή του ποσού, τότε τι γίνεται; Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά;
4. Η εταίρος Α για την κάλυψη της αξίας αγοράς δεν έχει άλλα σημαντικά ποσά προς ανάλωση, πέραν των κοινών εισοδημάτων, από παρελθούσες χρήσεις, που προέρχονται από δηλωθέντα εισοδήματα του συζύγου και εταίρου Γ... Άραγε: Μπορεί (και πρέπει;) να ξανακάνει δήλωση από κοινού την φορολογική χρήση 2018 (επανένωση) για να μπορέσει να κάνει χρήση ανάλωσης κεφαλαίου από σύζυγο;
5. Εάν γίνει κοινή δήλωση (επανένωση) των Α και Γ το φορολογικό έτος 2018, μπορεί να συνεχίσει ο διαχωρισμός μόνο των οφειλών του καθενός;