Μονοπρόσωπη ΙΚΕ που έχει συσταθεί 1 μήνα πριν χώρις κινήσεις τιμολόγια κλπ μόνο έξοδα ΓΕΜΗ. Εταιρικού κεφαλαίου 10.000 ευρώ. Ο εταίρος επιθυμεί να την μεταβιβάσει στην ίδια αξία 10.000 ευρώ. Η πράξη μεταβίβασης γίνεται με καταστατικό η συμβολαιογραφική πράξη? υπάγεται σε φόρο υπεραξίας κεφαλαίου κλπ?