Ο.Ε με βιβλίο εσόδων εξόδων και ατομική επιχ/ση με βιβλίο εσόδων εξόδων αποροφούνται από Α.Ε με της διατάξεις του Ν.1297/72.
Ισολογισμός ορκοτού ελεγκτή απορρόφησης 31/8/2018.
Ολοκλήρωση απορόφησης και δημοσιευση στο ΓΕΜΗ 20/12/2018
ΕΡΩΤΗΣΗ
Η Ο.Ε θα υποβάλει δήλωση 1/1/18-31/8/18 και από 1/9/18 θα γίνει μεταφορά ισοζυγίου στην ΑΕ για φορολόγηση?
Η Ο.Ε θα υποβάλει δήλωση 1/1/18-20/12/18 και μεταφορά ισοζυγίου στην ΑΕ?
Η Ο.Ε θα υποβάλει δήλωση 1/1/18-31/12/18 και μεταφορά ισοζυγίου στην ΑΕ?
Ο ισολογισμός της ατομικής 31/8/2018 μεταφέρεται στην ΑΕ?
Οι κινήσεις της ατομικής και τα υπόλοιπα λογ/μων από 1/9/18 εως 20/12/18 πως αντιμετωπίζονται?
Πως αντιμετωπίζεται το θέμα από πλευράς δηλώσεων και μεταφορά υπολοίπων στηνΑΕ?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ