Καλησπέρα σας,

υπάρχει μία εταιρεία με έδρα την Κύπρο και υποκατάστημα στην Ελλάδα.

Θέλει να μεταφέρει την έδρα στην Ελλάδα και το υποκατάστημα στην Κύπρο.

Πρέπει να γίνει διακοπή της εταιρείας, και αντίστοιχα του υποκαταστήματος, από την Κύπρο και έναρξη

νέας επιχείρησης στην Ελλάδα (κάτι το οποίο δεν το θέλει ο επιχειρηματίας ) ή μπορεί να γίνει η

μεταφορά με κάποιον άλλον τρόπο?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.