Σε περίπτωση αγοράς θέσης στάθμευσης για την οποία έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία, βρίσκεται σε υπόγειο κτιρίου πολύ κοντά από την κύρια κατοικία του αγοραστή, θα αναγραφεί στο Ε9 σε ξεχωριστή γραμμή σύμφωνα την ΠΟΛ 1237/2014; Θα γίνει αναφορά τετραγωνικών και του οικοπέδου;

Ευχαριστώ