Φορολογούμενος το 2018 προέβη σε ανέγερση 2 κατοικιών . Το Νοέμβριο του 2018 έκανε τη σύσταση των οριζόντιων ιδιοκτησιών και την ίδια μέρα με το συμβόλαιο της σύστασης προχώρησε και στην πώληση της μίας εξ αυτών.
Δεν έχει υποβάλλει Ε9 για τις κατοικίες αυτές. Σήμερα που προσκόμισε όλα τα συμβόλαια πως θα πρέπει να δηλωθούν και με τι σειρά έτσι ώστε να απεικονισθούν ορθά πριν την έκδοση του ΕΝΦΙΑ του 2018?

Πρέπει με κάποιο τρόπο (και αν ναι μενα εμφανισθεί η ανέγερση και η πώληση της μιας κατοικίας ή αρκεί να δηλωθεί μόνο η εναπομείνασα?

Ευχαριστώ