Ιδιώτης ανέγειρε το 2005 οικοδομή σε οικόπεδο καθετης ιδιοκτησίας εμβαδού 251 τετρ.μέτρα που προήλθε από οικόπεδο 1004 τετρ.μέτρων που διανεμήθηκε σε 4 κάθετες ιδιοκτησίες .

Έγιναν δήλωσεις υπαγωγής του Ν.3843/2010 και του Ν.4495/2017 για την νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών που έγιναν κατά την ανέγερση της οικοδομής και η πραγματική εικόνα του ακινήτου είναι αυτή που σας επισυνάπτω στην τεχνική έκθεση του μηχανικού .

Το 2018 πρόκειται να γίνει σύσταση οριζόντιας οικοδομής.

Στο Ε9 ως το 2013 ως επιφάνεια της οικοδομής εμφανίζονταν τα τετραγωνικά μέτρα που προέβλεπε η άδεια οικοδομής και ως επιφάνεια οικοπέδου εμφανιζόταν εκ παραδρομής τα 251 τετραγωνικά μέτρα με ποσοστό ιδιοκτησίας 100%.

1)Πως θα εμφανιστεί το ακίνητο στο Ε9 1/1/2014 βάσει των στοιχείων που σας επισυνάπτω από την τεχνική έκθεση του μηχανικού (παρακαλώ το επισυναπτόμενο αρχείο να μην δημοσιευτεί)?

2)Πως θα εμφανιστεί το ακίνητο μετά τη σύσταση της οριζόντιας ιδιοκτησίας και από ποια χρονιά πρέπει να γίνουν οι τροποποιήσεις ώστε να εκδοθεί το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύστασης οριζόντιας από τη συμβολαιογράφο?

3)Η τροποποίηση για τη διόρθωση του οικοπέδου από ποια χρονιά πρέπει να γίνει?

θα σας παρακαλούσα για μία γρήγορη απάντηση.