Καλημέρα

Ιδιοκτήτης έχει στη κατοχή του ακίνητο που περιλαμβάνει ισόγειο διαμέρισμα και 2 αποθήκες τα οποία βρίσκονται σε οικόπεδο εκτός ΑΠΑΑ.

Σε αυτά τα ακίνητα έχουμε σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Το ερώτημα μου είναι αν πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία του οικοπέδου(σε κάθε γραμμη;)και ποσοστό % κάθε ακινήτου επι του οικοπέδου καθώς και η συνολική επιφάνεια κτισμάτων(σε κάθε γραμμή;)

Ευχαριστώ.