Αρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση αγροτεμάχιο 4,973,82τμ (χωρίς κτίσμα μεγαλύτερο των 4στρεμμάτων) δίδεται γονική παροχή αδιαιρέτου σε 3 αδέρφια σε ποσοστό 33,33%. Μαζί με την γονική παροχή έχει γίνει «σύσταση κατ΄έκτασης οριζοντίας» προσδιορίζοντας με τοπογραφικό διάγραμμα την αποκλειστική χρήση καθ’ ενός χώρου για τα 3 αδέρφια.

Ο Α έχει αποκλειστική χρήση 1,241,36τ.μ, ο Β αποκλειστική χρήση 855,79, και ο Γ αποκλειστική χρήση 1,187,45. Το δομήσιμο εμβαδόν παραμένει ίδιο και στους 3 δεδομένο ότι το αγροτεμάχιο ορίζεται εξ’ αδιαιρέτου. Η αποκλειστική χρήση διαφέρει ανάμεσα στους 3 ιδιοκτήτες αλλά διαφέρει και από το σύνολο του ακινήτου δεδομένο ότι υπάρχουν κοινόχρηστοι οδοί (3.284,6 # 4.973,82τμ).

Ο ιδιοκτήτης Α θέλει να εκμισθώσει το μέρος του ακινήτου που του ανήκει και έχει την αποκλειστική χρήση των 1,241,36τ.μ ώστε να εκδώσει άδεια για τουριστική επιπλωμένη κατοικία βασιζόμενος σε όρο του συμβολαίου ότι καθ’ένας εκ των ιδιοκτητών εκμισθώνει την αποκλειστική χρήση χωρίς συναίνεση του άλλου. Δεδομένο ότι θα ανεγερθεί τουριστική κατ΄οικία με πρόγραμμα ΕΣΠΑ μόνο από τον ιδιοκτήτη Α (στο οποίο θα γίνει 12ετής μίσθωση προς ΙΚΕ εταιρεία), πώς πρέπει να γραφτεί το Ε9 του ιδιοκτήτη Α προτού το εκμισθώσει στην ΙΚΕ εταιρεία?

Θα πρέπει στο προσωπικό του Ε9 να γίνουν 2 έγγραφες? Μία ότι έχει ως αγροτεμάχιο με ποσοστό 33,33% των αγροτεμάχιο των 1,241,36τ.μ και μία 2 η που να δηλωθεί σε νέα εγγραφή την συμβολαιογραφικά προσδιορισμένη «κατ΄έκτασης οριζοντίας» ιδιοκτησία?

Αν ναι πως δηλώνεται τεχνικά στο Ε9?

Στο μισθωτήριο που θα εκμισθώσει ο ιδιοκτήτης Α προς την ΙΚΕ τι ποσοστό θα αναφέρει? Το 33,33% από το σύνολο του οικοπέδου 4,973,82τμ ή το 100% των 1,241,36τ.μ?Πως μπορούμε να αποφύγουμε τα click αποδοχής από τους συνιδιοκτήτες του οικοπέδου δεδομένο ότι πρόκεται για οριζόντια κατ΄επέκταση ιδιοκτησία χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των άλλων ιδιοκτητών για την εκμίσθωση?