Επιχείρηση με ΚΑΔ 77211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΛΟΓΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ, υποχρεούται στην χρήση ΦΤΜ ή μπορεί να χρησιμοποιήσει ΑΠΥ χειρόγραφη?