Πώληση τηλεκαρτών, υποχρεούται να τισ χτυπά στη φτμ εφόσον η άξια πώλησης ισούται με την αναγραφόμενη τιμή?

αρκεί μόνο η καταχώρηση προμήθειας βάσει του εκδιδόμενου τιμολογίου?

όταν η επιχείρηση βάσει της 873/2017 υπουργείου οικονομίας κ ανάπτυξης εισπρατει μεγαλύτερο ποσό τότε η επιπλέον άξια πρέπει να χτυπηθεί στη φτμ ? με ΦΠΑ η άνευ ΦΠΑ?