Δικηγορική εταιρεία (γ κατηγορίας βιβλία) εκδίδει απυ μηχανογραφικά, τα ερωτήματα είναι τα εξής: 1. υποχρεούται να τα εκδίδει από φορολογικό μηχανισμό η απαλλάσσεται λόγω δραστηριότητας; εάν ναι υπάρχει σχετική πολ; 2. ποιος είναι ο χρόνος έκδοσης της απυ; με την αγορά του γραμματίου ή με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας; και τι γίνεται στην περίπτωση που η υπηρεσία ολοκληρωθεί σε επόμενη-ες χρήσεις; θα πρέπει κατά την γνώμη σας, στην περίπτωση της τιμολόγησης με την ολοκλήρωση, να παρουσιαστεί ένα ποσό που αφορά τα έξοδα που έχουν γίνει σαν απογραφή τέλους χρήσης η όχι; θα ήταν μήπως ορθότερο τα έσοδα της χρήσης τα οποία δεν τιμολογήθηκαν (γιατί δεν ολοκληρώθηκε η υπηρεσία) να εγγραφούν σε κάποιον μεταβατικό λογαριασμό;