Καλησπέρα.
Φροντιστήριο ξένων γλωσσών αποφάσισε ότι σε 2 τμήματα μαθητών δεν θα παίρνει χρήματα αλλά θα παραδίδει δωρεάν τα μαθήματα για όλο το σχολικό έτος 2019-2020.
Το ερώτημα είναι το εξής:
πως μπορεί να καταχωρηθεί φορολογικά έτσι ώστε να είναι νόμιμος και να μην υπάρχει πρόβλημα σε περίπτωση ελέγχου;