Σε συνδυασμό με το ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ 2015/26.10.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:

εστιατόριο με πρόγραμμα εστιατορίου (για την ληψη παραγγελιας με το συστημα ανοικτων τραπεζιων) και ΕΑΦΔΣΣ, χρησιμοποιεί μια κεντρική οθόνη επαφής (touch screnn) για την λήψη των παραγγελιών. Σε κάθε άνοιγμα τραπεζιού και παραγγελία νέου προϊόντος (φαγητό, ποτό) ο μηχανισμός εκδίδει προσωρινή απόδειξη με σήμανση, και στο κλείσιμο του τραπεζιού εκδίδεται η τελική απόδειξη πάλι με σήμανση.
Ερωτήματα:

1. Η χρήση της κεντρικής οθόνης θεωρείται σύστημα παραγγελιοληψΊας;

2. Είναι απαραίτητο οι προσωρινές αποδείξεις να φέρουν σήμανση η όχι;

3. Αν ναι, ισχύει το ίδιο και για την χρήση ΦΤΜ;