Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Υπεραξία Έλληνα φορολογικού κατοίκου η οποία προέκυψε από πώληση τίτλων Κυπριακής εταιρείας, που φορολογείται;

Έχουμε μια κυπριακή εταιρεία έστω την Α η οποία κατέχει ακίνητο στην Ελλάδα. εάν ως μέτοχος σε αυτήν εμφανίζεται μια άλλη κυπριακή ,έστω Μ1 και μέτοχος σε αυτήν είναι το φυσικό πρόσωπο ,έστω Φ1.

Παράλληλα το τέκνο του φυσικού προσώπου Φ1 , που μπορούμε να το συμβολίσουμε με Φ2 είναι και αυτό μέτοχος σε μια άλλη holding κυπριακή έστω Μ2.

Οταν θέλουμε να κάνουμε μεταβίβαση του ακινήτου από τον Φ1 στο Φ2 η Μ1 μεταβιβάζει τις μετοχές που κατέχει στην Α στην Μ2. Δεδομένου ότι οι Μ1 και Μ2 είναι αλλοδαπές δεν προβλέπεται φορολόγηση στην μεταβίβαση των πιο πάνω μετοχών.

Η παραπάνω πρακτική θα μπορούσε να θεωρηθεί ως διευθέτηση με σκοπό την αποφυγή φορολόγησης κατά την μεταβίβαση ?

Θα ήθελα να συμνπληρώσω ότι αυτή την στιγμή οι μετοχές της κυπριακής εταιρείας Α είναι στο όνομα κύπριου δικηγόρου και πρόκειται να μεταβιβαστούν στην H1 μέσα στο τρέχων έτος.

επίσης σχεδιάζεται ότι η αγορά των μετοχών της Α θα χρηματοδοτηθεί κατά 90% μέσω δανείου για να μπορέσει να αποφύγει ο πραγματικός μέτοχος , δηλαδή ο μέτοχος της H1 τα προβλήματα με το πόθεν εσχες.

το δάνειο σχεδιάζεται να μέχει απλήρωτο εις το διηνεκές ....

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης