Καλημέρα,

Παρακαλώ τη γνώμη σας για το εξής θέμα.

Κυπριακή εταιρεία (χωρίς καμία δραστηριότητα), με ΑΦΜ στην Ελλάδα επειδή κατέχει ακίνητο, με μέτοχο φυσικό πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ στην Ελλάδα, προβαίνει σε μεταβίβαση των κυπριακών μετοχών της (στην Κύπρο), σε άλλο φυσικό πρόσωπο που επίσης διαθέτει ΑΦΜ στην Ελλάδα.

Το ερώτημα είναι αν για τη συγκεκριμένη πράξη της μεταβίβασης των μετοχών στην Κύπρο προκύπτει κάποια φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα! (Δηλαδή ΦΜΑ κλπ).

Ευχαριστώ