Εργάτης προσλαμβάνεται την 24/10/2018 με καθεστώς μερικής απασχόλησης ( 6 ημέρες με 4 ώρες).Στις 22/05/2019 γίνεται αλλαγή της σύμβασης σε μερική διαλείπουσα δηλ. (3 ημέρες με 4 ώρες) .Παρακαλώ πείτε μου :1. Πόσες μέρες αδείας δικαιούται 2018+20192. Ποιο το επίδομα αδείας 2018+2019 3. Ποιες οι Αποδοχές αδείας 2018+2019 4. Ποιο το Δώρο Χριστουγέννων 2018+2019 5. Ποιο το Δώρο Πάσχα που δικαιούται το 2019 Παρακαλώ σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις να μου υποδείξετε και τον τρόπο (Τύπο) υπολογισμού. Και γενικώς πείτε μου όταν αλλάζει η σύμβαση μερικής απασχόλησης μέσα στο έτος υπολογίζω Επίδομα Αδείας με το τελευταίο Ημερομίσθιο?