Καλησπέρα,

Μισθωτός προσλαμβάνεται ως υπάλληλος την 02/10/2017 με καθεστώς μερικής απασχόλησης - μη καθημερινής εργασίας και συγκεκριμένα οι ημέρες εργασίας του είναι κάθε Δευτέρα 16.00-21.00 και Παρασκευή 11.00-16.00 (10 ΄ωρες / εβδομάδα). Ωρομίσθιο 4,92 / Ημερομίσθιο 24,62. Προυπηρεσία σε άλλους εργοδότες 9,5 χρόνια. Αποχωρεί οικιοθελώς την 5/2/2018.

Παρακαλώ πείτε μου:

1. Πόσες ημέρες άδειας δικαιούται για το 2017 και το 2018.
2. Ποιό είναι το επίδομα άδειας που δικαιούται για το 2017 και 2018
3. Ποιές είναι οι αποδοχές αδείας που δικαιούται για το 2017 και 2018
4. Ποιό είναι το Δώρο Χριστουγένων που δικαιούται για το 2017
5. Ποιό είναι το Δώρο Πάσχα που δικαιούται για το 2018

Παρακαλώ σε όλες τις παραπάνω πέντε ερωτήσεις να μου υποδέιξετε και τον τρόπο (τύπο) υπολογισμού.

Ευχαριστώ