Επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος επιθυμεί να προσλάβει πωλήτριες με μερική απασχόληση και με εκ περιτροπής απασχόληση. Μπορεί να γίνει πρόσληψη για λιγότερες από πέντε ή έξι ημέρες την εβδομάδα κατά μειωμένο ωράριο (διαλείπουσα απασχόληση), για παράδειγμα δύο ημέρες την εβδομάδα από επτά ώρες ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα από πέντε ώρες ημερησίως? Αυτό μπορεί να καθοριστεί με έγγραφη ατομική σύμβαση και να μην έχουμε πρόβλημα με την επιθεώρηση εργασίας?