Ασφαλισμένος 42 ετών, έγγαμος με δύο ανήλικα τέκνα εργαζόταν με τετράωρη απασχόληση (πενθήμερο) επί τέσσερα συνεχόμενα έτη. Απολύεται και εντός μηνός από την απόλυση του ενώ έχει καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβει ταμείο ανεργίας, προσλαμβάνεται σε άλλη εταιρεία με πλήρη απασχόληση και απολύεται ξανά σε τέσσερις ημέρες. Ποιες αποδοχές θα ληφθούν υπόψη από τον Ο.Α.Ε.Δ. βάσει των οποίων θα υπολογιστεί και το ποσό του ταμείου ανεργίας που δικαιούται?