Θέλουμε παρακαλώ πολύ επιβεβαίωση για τον λογιστικό χειρισμό του παρακάτω θέματος.
Έχουμε περίπτωση ανέγερσης ακινήτου σε ακίνητο τρίτου, όπως γράφει και ο συνάδελφος στο παρακάτω άρθρο.

https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=41570&SearchTerms=zpHOnc6VzpPOlc6hzqPOlyDOo86VIM6RzprOmc6dzpfOpM6fIM6kzqHOmc6kzp_S_OpQ_E__E_

Η περίτπωσή μάς είναι σχεδόν ίδια και έχουμε βάλει και εμείς τον όρο ότι το ώφελος από την ανέγερση ακινήτου θα μεταφερθεί στον μισθωτή καθώς θα αγοράσει το ακίνητο στο ΄τελος της μίσθωσης.
Όμως έχουμε την εξής απορία για τον χειρισμό της δαπάνης ανέγερσης στο ακίνητο τρίτου με βάση τον 1103/2015 και τα ΕΛΠ με βάση το Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1253 ΕΞ 27.7.2015.
Έστω ότι το ακίνητο έχει μισθωθει για 9 χρόνια και ότι η κατασκευή θα ολοκληρωθεί σε 3 έτη. Τον πρώτο χρόνο η εταιρία (μισθωτής) δαπανεί 90.000 ευρω για τιν κατασκευή του ακινήτου, τον δεύτερο χρόνο 80.000 και τον τρίτο χρόνο 70.000 ευρώ.

Ο μισθωτής θα ξεκινήσει την αναγνώριση των δαπανών απο τον πρώτο χρόνο η από τον χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής ?

Αν αναγνωρίσει τις δαπάνες από το πρώτο έτος, σε ποιο λογαριασμό θα μπεί η δαπάνη αυτή και με τι συντελεστή θα αποσβεστεί? (άυλη επένδυση? παλιός λογαριασμό 18 στο ΕΓΛΣ?)