Καλησπέρα σας.
MΟΝ. ΕΠΕ έκανε ανέγερση κτιρίου με δικές της δαπάνες στο αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του μοναδικού εταίρου της ( φυσικό πρόσωπο ). Στο μισθωτήριο συμβόλαιο που έγινε το 2010 δεν αναφερόταν η ανέγερση του κτιρίου και το κόστος αυτού, παρά μόνο το συμφωνηθέν μίσθωμα για το αγροτεμάχιο διάρκειας 9 ετών. Τελικά η ανέγερση ξεκίνησε το 2012 και τελείωσε το 2014. Βάσει αυτών σας θέτω τα παρακάτω:
1) Θα πρέπει στην τροποποίηση του μισθωτηρίου που θα κάνω ( για τη διάρκεια της μίσθωσης ) να αναφέρω ότι υπάρχει ανταλλαγή του μισθώματος με την ανέγερση κτιρίου και την αξία κατασκευής του ( αν ναι, το υπόλοιπο του λογαριασμού 11 ή θα πρέπει να προσθέσω και το ΦΠΑ ) και ότι θα περιέλθει στο ΦΠ?
2)α) Στο Ε1 του ΦΠ για το φορολογικό έτος 2014 δε δηλώθηκε εισόδημα από ενοίκια ίσο με την αξία του κτιρίου δια τα έτη της μίσθωσης. Εάν περιέλθει το κτίριο, στη λήξη της μίσθωσης, στο ΦΠ και από το 2015 δηλώνω κανονικά το εισόδημα από ενοίκια ( αξία κτιρίου διά έτη μίσθωσης ), όταν θα λήξει η μίσθωση ( πχ μετά από 40 έτη - όσο και η διάρκεια της επε ) θα φορολογηθεί ως υπεραξία το εισόδημα που δε δηλώθηκε από το ΦΠ το 2014 με 15%? ( πχ 100.000 τιμή κτήσης - 97.500 εισόδημα που δηλώθηκε από ΦΠ )
β) Εάν συμφωνηθεί η εταιρία να δίνει επιπλέον μισθώματα ( για να περιλαμβάνουν και το κτίριο που κατασκεύασε η ίδια ), αλλά με τη λήξη της μίσθωσης το ακίνητο να περιέλθει στην ίδια? Θα πληρωθεί φόρος υπεραξίας 15% για την αντικειμενική αξία του οικοπέδου από το ΦΠ και ΦΜΑ 3% από την εταιρία?
3) Για τις μισθώσεις που συνάπτονται από το 2014 και μετά ( έναρξη του 4172/2013 ), πρέπει το ΦΠ να δηλώνει εισοδήματα από ενοίκια για τα έτη της μίσθωσης, ως αντάλλαγμα για την ανέγερση του ακινήτου, ή δε θα δηλώνει καθόλου εισοδήματα ( παρά μόνο για το οικόπεδο ) και στη λήξη της μίσθωσης θα πληρώσει φόρο υπεραξίας 15% για την αντικειμενική αξία του ακινήτου? ( με τη συμφωνία να περιέλθει το κτίριο στην κατοχή του )

Παρακαλώ η απάντηση σας να είναι όσο πιο κατανοητή και σαφής γίνεται, διότι σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν σε ελεγκτές ΔΟΥ οι απαντήσεις που πήρα διαφέρουν.

Σας ευχαριστώ