μια ΟΕ αποτελείται από δύο εταίρους Α και Β.

ο εταίρος Α έχει στη ιδιοκτησία τους εξ ημισείας οικόπεδο με τη σύζυγό του (πρόσωπο Γ) που δεν έχει σχέση με την ΟΕ.

η ΟΕ επιθυμεί να οικοδομήσει επί του οικοπέδου ακίνητο ιδιοκτησίας της (ιδιοκτησίας της εταιρίας ΟΕ).

ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος από κάθε άποψη για να πραγματοποιηθεί αυτό?

εάν η ΟΕ μετατραπεί σε ΙΚΕ αυτό διευκολύνει τα πράγματα?

το πρόσωπο Γ (σύζυγος) μπορεί να μετέχει σε ΙΚΕ -ΟΧΙ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ) δεδομένου ότι είναι εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος?

Ευχαριστώ