Καλημέρα

Παρακαλώ να ενημερώσετε σχετικά:

Εργαζόμενη σε εμπορικό κατάστημα απασχολείται σε μια από τις 8 Κυριακές του έτους 10:00-18:00 και έχει δηλωθεί στον ΕΡΓΑΝΗ αυτό το ωράριο όμως λόγω ότι δεν υπάρχει πολύ κίνηση αυτή την ημέρα εργοδότης θέλει να δουλέψει 10:00-15:00 .Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του ωραρίου κατά την διάρκεια του ωραρίου και να δηλωθεί στις παρατηρήσεις ότι δεν θα εργασθεί την υπόλοιπη ημέρα??

2.Εμπορουπάλληλος με πενθήμερη απασχόληση 40 ώρες /εβδομάδα μπορεί να γίνει κατάτμηση του ωραρίου του ?? δηλ. μια ημέρα να εργασθεί εννέα ώρες ημερησίως ,τρεις ημέρες οκτάωρο και μια ημέρα επτάωρο

Σύνολο 40 ώρες.

Για την ημέρα που θα εργασθεί εννέα ώρες αντί για οκτώ ώρες θα πληρωθεί επιπλέον το 20% ή λόγω ότι δεν υπερβαίνει τις 40 ώρες ο εργοδότης δεν του καταβάλλει τίποτα.

Επίσης χρειάζεται να υποβάλλουμε το έντυπο Ε8 υπερεργασίας-υπερωρίας για την ημέρα που θα εργασθεί εννέα ώρες ανεξάρτητα εάν θα την πληρωθεί??

3.Μπορει το κυλιόμενο ρεπό να δηλωθεί σε ημέρα που θα συμπέσει και κάτ. εθίμου αργία σε κάποιους υπαλλήλους διότι δεν βγαίνει το πρόγραμμα εργασίας?