Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Υπολογισμός υπερεργασίας και υποβολή εντύπου Ε8

Από 01/09 υπάρχει υποχρέωση δήλωσης της υπερεργασίας πριν αυτή πραγματοποιηθεί, με την υποβολή του εντύπου Ε8

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής δεδομένα: Περίπτωση υποβολής εντύπου με δήλωση υπερεργασίας 1 ώρα ημερησίως για μια ολόκληρη εβδομάδα πενθημέρου . Εάν ο εργαζόμενος τηρήσει κανονικά το ωράριο του θα έχουμε σε μία βδομάδα 40 ώρες κανονικής εργασίας + 5 ώρες υπερεργασία, που θα πληρωθεί με προσαύξηση 20%.

Το πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει και ενδέχεται να επαναληφθεί:

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος το πρωί μιας ημέρας για δικούς του λόγους ( χωρίς να ειδοποιήσει ) προσέλθει στην εργασία του 3 ώρες αργότερα θα έχουμε συνολικά 6 ώρες εργασίας την συγκεκριμένη ημέρα.

Το ερώτημα είναι, ποιος από τους δύο τρόπους υπολογισμού είναι ο νόμιμος κατά τον υπολογισμό των ωρών εργασίας:

α) 40 ώρες κανονικής εργασίας + 2 ώρες υπερεργασία = 42 ώρες.

Σ΄ αυτήν την περίπτωση έχω δηλώσει στο έντυπο Ε8 υπερεργασία 5 ώρες ενώ θα πληρώσω 2 ώρες με προσαύξηση 20%.

β) 37 ώρες κανονικής εργασίας + 5 ώρες υπερεργασία = 42 ώρες

Σ΄ αυτήν την περίπτωση παραβιάζεται ο κανόνας των 40 ωρών εβδομαδιαίως.
Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την απάντησή σας.

Σύμφωνα με την παρ. 5.19 του άρθρου 5 της  >ΥΑ 32143/Δ1.11288/2018 ορίζεται ότι:

 

«Το έντυπο Ε8 υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. Στοιχεία που αφορούν την υπερεργασία ή τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση και έχουν καταχωριστεί σε επιτυχώς υποβληθέν έντυπο Ε8 μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής».

 

Περαιτέρω, με την παρ. 5.16 του άρθρου 5 της ανωτέρω απόφασης, ορίζεται ότι:

 

«5.16. Ο εργοδότης υποβάλλει το έντυπο Ε4 συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους».

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και σύμφωνα με όσα αναφέρετε στο ερώτημα σας, αρχικά θα πρέπει να υποβάλλετε το έντυπο Ε4 – συμπληρωματικός ωραρίου, σύμφωνα με την παρ. 5.16, όπου θα υπάρχει μεταβολή στο ημερήσιο ωράριο εργασίας του υπόψη εργαζομένου για τη συγκεκριμένη ημέρα που δεν προσήλθε στην εργασία του (αδικαιολόγητα) για 3 ώρες. Αν για παράδειγμα το ημερήσιο ωράριο του εργαζομένου είναι 09:00 – 17:00 και ο εργαζόμενος αργήσει να προσέλθει αδικαιολόγητα κατά 3 ώρες το πρωί, θα πρέπει να υποβάλλετε το έντυπο Ε4 – συμπληρωματικός ωραρίου το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, όσον αφορά τη μεταβολή που επέρχεται στο ημερήσιο ωράριο της συγκεκριμένης ημέρας.

 

Στη συνέχεια εφόσον τη συγκεκριμένη ημέρα θα πραγματοποιήσει και μία ώρα επιπλέον του 8ώρου (υπερεργασία) θα πρέπει να υποβάλλετε και το έντυπο Ε8 (τροποποιητικό) που όπως προαναφέραμε, στοιχεία που αφορούν την υπερεργασία ή τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση και έχουν καταχωριστεί σε επιτυχώς υποβληθέν έντυπο Ε8 μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής. Μπορείτε να δείτε και τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» στην  >Online Τράπεζα.

 

Συμπερασματικά, με αυτό τον τρόπο οι ώρες του συμβατικού εβδομαδιαίου ωραρίου παραμένουν στις σαράντα (40) και οι ώρες υπερεργασίας στις πέντε (5), οι οποίες αμείβονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3385/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σχετικά με την απάντηση σας για το σωστό υπολογισμό υπερεργασίας και υποβολής Ε8 , επαναθέτουμε το ερώτημα μας, για να απαντηθεί πιο συγκεκριμένα.

Από 01/09 υπάρχει υποχρέωση δήλωσης της υπερεργασίας πριν αυτή πραγματοποιηθεί με την υποβολή του εντύπου Ε8.

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής δεδομένα:

Περίπτωση εργαζόμενου με ωράριο εργασίας Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00- 15:00 σε επιχείρηση που λειτουργεί 08:00-16:00 και δήλωση υπερεργασίας 15:00- 16:00 κάθε μέρα.

Κάποιος εργαζόμενος προσέρχεται στην εργασία του ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:00 – 16:00 ® 8 ώρες κανονικές + 1 ώρα υπερεργασία

ΤΡΙΤΗ: 07:00 – 16:00 ® 8 ώρες κανονικές + 1 ώρα υπερεργασία

ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:00 – 16:00 ® 8 ώρες κανονικές + 1 ώρα υπερεργασία

ΠΕΜΠΤΗ: 07:00 – 16:00 ® 8 ώρες κανονικές + 1 ώρα υπερεργασία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 – 16:00 ® 6 ώρες κανονικές

Να σημειώσουμε ότι για την Παρασκευή έχουμε υποβάλλει τον Πίνακα συμπληρωματικό ωραρίου για την έκτακτη μεταβολή του ωραρίου του, καθώς για προσωπικούς λόγους άργησε τρεις ώρες στην εργασία του. Συγκεκριμένα έναρξη 10:00 λήξη 16:00.

Στην παραπάνω περίπτωση έχουμε δηλώσει για την εβδομάδα του παραδείγματος 4 ώρες υπερεργασίας στο έντυπο Ε8.

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος υπολογισμού:

1) 38 ώρες κανονικές + 4 υπερεργασία; Σ΄ αυτήν την περίπτωση συμφωνούμε με το Ε8 και δεν εφαρμόζουμε το 40ωρο εβδομαδιαίως.

2) 40 ώρες κανονικές + 2 υπερεργασία; Σ΄ αυτήν την περίπτωση συμφωνούμε με τον κανόνα του 40ωρου εβδομαδιαίως και είμαστε σε αντίθεση με το τι δηλώσαμε στο Ε8.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης