Α) ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ Ή ΕΞΑΗΜΕΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΜΕΝΗ Ή ΟΧΙ, ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ( ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ )
ΣΕ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ Ή ΟΧΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΠΩΣ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ Ή ΕΞΑΗΜΕΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)