θα θέλαμε να μας διευκρινήσετε αν η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΛΟΓΩ ΞΑΦΝΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝ Η ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣπου υφίσταται ως λόγος υπερωρίας στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης βάσει του νέου εντύπου Ε8, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αιτία στον Ε4 (συμπληρωνατικός ωραρίου) για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης που είτε καθυστέρησαν να προσέλθουν στην εργασία τους είτε απόχωρησαν νωρίτερα και επιθυμούν ν αναπληρώσουν τις ώρες απουσίας τους.