Για τα νέα μισθολογικά και σχετικά με την σύμβαση μερικής απασχόλησης πρέπει να υποβληθεί η σύμβαση ΕΡΓΑΝΗ εντός τεσσάρων ημερών ή ο τροποποιητικός αποδοχών αρκεί :