Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών φυτώριο-διαμορφώσεις χώρων πρασίνου εχει
αναλάβει την φροντίδα χώρων πρασίνου σε ιδιωτικούς χώρους -εξοχικές κατοικίες- αλλά και επαγγελματικούς -ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και παρόμοιους χώρους.
Για τον σκοπό αυτό έχει προσλάβει έξι άτομα τα οποία πηγαίνουν καθημερινά στους χώρους
αυτούς με τρία μικρά επαγγελματικά αυτοκίνητα (δύο σε κάθε αυτοκίνητο).
Τα αυτοκίνητα αυτά κουβαλούν μόνο μικρά εργαλεία χειρός και καμμιά φορά κάποια αναλώσιμα
ανταλλακτικά και το μοναδικό δρομολόγιό τους είναι από την έδρα της επιχείρησης προς τον τόπο εργασίας και επιστροφή στην έδρα.
Οι τρεις που οδηγούν τα αυτοκίνητα έχουν προσληφθεί σαν οδηγοί ενώ οι άλλοι τρεις ως εργάτες. Η δουλειά που κάνουν είναι ακριβώς η ίδια πλην της οδήγησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορεί η επιχείρηση να αλλάξει ειδικότητα από οδηγός σε εργάτης καθώς η κύρια εργασία που
κάνει είναι καλλιεργητής-φροντιστής κήπων και υπαίθριων χώρων και όχι οδηγός?
Χρειάζεται η συναίνεσή του?
Με αυτή την ειδικότητα μπορεί ο εργαζόμενος να οδηγεί μικρό φορτηγό αυτοκίνητο?

ΕΥχΑΡΙΣΤΩ