1)Σε εργαζόμενο που αμοίβεται με το κατωτατο της εθνικής συλλογικής σύμβασης δίνω και το επίδομα γάμου που είναι προαιρετικό οπότε αμοίβεται με 644,69 αντι 586,06 το μήνα.
Στο ποσό των 644,69 υπολογίζω την επιδότηση της εργατικής εισφοράς 6,67%
Ο νόμος λέει ότι η εργατική εισφορά ισχύει μόνο για αυτους που παίρνουν το κατώτατο μισθό
Μήπως το επίδομα γάμου που δίνω μου αφαιρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιώ την επιδοτη αυτή;
2)Εφόσον κάποιος εργαζόμενος παίρνει το επίδομα γαμου μπορώ να του το κόψω από 1/2/2019;
Στους νέους ετγαζόμενους μπορώ να μην υπολογίζω το επίδομα γάμου ή επειδη το δίνω σε κάποιους αλλους υπάρχει πρόβλημα ανισότητας ;