Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών απασχολεί προσωπικό με πλήρη απασχόληση.

Είναι δυνατόν οι 40 ώρες εβδομαδιαίως να μην κατανεμηθούν ως πενθήμερο 8ωρο αλλά κάποιες μέρες λίγότερο και άλλες περισσότερο (εως 9 ώρες ημερησίως) με σύνολο 40 ώρες;

Είναι επίσης δυνατό να είναι διακεκομμένες οι ώρες (πρώι- απόγευμα) μέσα στην ημέρα;

Η αλλαγή του κατώτατου μισθού απο 01/02/2019 απαιτεί την κατάθεση πίνακα προσωπικού τροποποίησης αποδοχών καθώς και σύμβασης σε περιπωση μερικής απασχόλησης;