Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας από 01/02/2019 ισχύει αύξηση του κατώτατου μισθού σε 650,00€ μικτά από 586,08€.

Καταργείται ο υποκατώτατος μισθός και αυξάνονται συνολικά 24 επιδόματα που συνδέονται με τον κατλωτατο μισθό.

Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε και τις τριετίες τώρα πλέον ή ανάλογα την ιδιωτική σύμβαση ανάμεσα στον εργαζόμενο και στον εργοδότη μπορούμε να μην εφαρμόσουμε τις τριετίες ?