Σχετικά με την ανισομερή κατανομή ωραρίου θα ήθελα την βοήθεια σας στις δυο παρόμοιες περιπτώσεις:
Α)κομμωτήριο απασχολεί κομμώτρια αμοιβόμενη με βασικό μισθό 713,πληρη απασχόληση ,6ήμερη απασχόληση και ασφαλίζεται με το τεκμαρτό της 9ης ασφαλιστικής κλάσης. Το ωράριο είναι:
ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00-20:15 ( 5 ΩΡΕΣ), ΤΡΙΤ 09:30-15:15(5,5 ΩΡΕΣ) , ΤΕΤ 10:00-20:00(9,5ΩΡΕΣ) , ΠΕΜΠ 09:30-15:15(5,5 ΩΡΕΣ) , ΠΑΡ 10:00-20:00(9,5 ΩΡΕΣ) ,ΣΑΒ 10:00 - 15:15(5 ΩΡΕΣ) με τα ακόλουθα διαλλείματα τα οποία είναι εκτός ωραρίου
ΔΕΥΤ18:30-18:45 ΤΡΙΤ 12:00-12:15 ΤΕΤ 15:00-15:30 ΠΕΠΜΤ 12:00-12:15 ΠΑΡ 15:00-15:30 ΣΑΒ 13:00-13:15.
Οι ώρες είναι γραμμένες ακριβώς όπως έχουν απεικονιστεί στο ετήσιο πίνακα.
Τα ερωτήματα είναι:
α)τις ΤΕΤΑΡΤΕΣ και τις ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ που απασχολείται 9,5 ώρες υποβάλλεται αρχές κάθε μήνα πίνακας υπερωριών με την 1,5 ώρα (18:30-20:00) κάθε μία από αυτές τις μέρες. Αμοίβεται δηλαδή με το μισθό 713 συν τις υπερωρίες που έχει κάνει τον κάθε μήνα (καθώς πρόκειται για 6ημερη απασχόληση που δεν υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως και το πάνω από τις 8 ώρες ημερησίως λογίζεται ως υπερωρία). Είναι σωστός αυτός ο χειρισμός; Εάν ναι, η αμοιβή της υπερωρίας θα είναι μόνο με το επιπλέον 40%(40 ώρες+40% των υπερωριών ή 40 ώρες+ώρες υπερωρίας επί 1,4)καθώς οι ώρες των υπερωριών εμπεριέχονται στις συνολικά 40 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως.β)Οι υπερωρίες επειδή είναι εντός του 40 ωρου θα πρέπει να έχουν και αυτές ασφαλιστικές κρατήσεις ;(οι ακαθάριστες αποδοχές της δεν υπερβαίνουν τις τεκμαρτές)
γ)στην ανισομερή κατανομή ωραρίου που πρέπει να αποδεικνύεται η λειτουργία της επιχείρησης για κάποιες ημέρες λιγότερες ώρες πως μπορεί να αποδειχθεί αυτό επίσημα σε αυτήν την περίπτωση;
δ)στην απογραφή στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ με την ερωτοαπάντηση που βγήκε 4/11/2022 για το διάλλειμα θα πρέπει να απογραφεί ως εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00-20:00 ( 5 ΩΡΕΣ), ΤΡΙΤ 09:30-15:00(5,5 ΩΡΕΣ) , ΤΕΤ 10:00-19:30(9,5ΩΡΕΣ) , ΠΕΜΠ 09:30-15:00(5,5 ΩΡΕΣ) , ΠΑΡ 10:00-19:30(9,5 ΩΡΕΣ) ,ΣΑΒ 10:00 - 15:00(5 ΩΡΕΣ)
και επιλογή διάλλειμα εκτός χρόνου εργασίας ΝΑΙ ,με τα αντίστοιχα διαλλείμματα που προαναφέρθηκαν; Εάν υποβληθεί έτσι στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τότε στον πίνακα υπερωριών οι υπερωρίες θα είναι 18:00 ΕΩΣ 19:30;
Β)Ιατρείο που απασχολεί γραμματέα αμοιβόμενη με βασικό μισθό 713,πληρη απασχόληση ,5ήμερη απασχόληση και αυτή με ανισομέρη κατανομή ωραρίου έχει το ωράριο όπως απεικονίζεται στον ετήσιο πίνακα προσωπικού ως εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-14:00 ΚΑΙ 17:30-22:00(9 ΩΡΕΣ), ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-15:45 (6.5 ΩΡΕΣ)
με τα ακόλουθα διαλλείματα τα οποία είναι εκτός ωραρίου
19:00-19:30 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 12:00-12:15 ΤΡΙΤΗ ΠΕΠΜΤΗ
Τα ερωτήματα είναι:
α) αμοίβεται με βασικό μισθό 713 , το εβδομαδιαίο ωράριο δεν υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα και δεν υπερβαίνει ημερησίως τις 9 ώρες. Είναι σωστός αυτός ο χειρισμός ;
β)στην ανισομερή κατανομή ωραρίου που πρέπει να αποδεικνύεται η λειτουργία της επιχείρησης για κάποιες ημέρες λιγότερες ώρες ,πως μπορεί να αποδειχθεί αυτό επίσημα σε αυτήν την περίπτωση;
γ)στην απογραφή στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ με την ερωτοαπάντηση που βγήκε 4/11/2022 για το διάλλειμα θα πρέπει να απογραφεί ως εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-14:00 ΚΑΙ 17:30-21:30(9 ΩΡΕΣ), ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-15:30 (6.5 ΩΡΕΣ)
και επιλογή διάλλειμα εκτός χρόνου εργασίας ΝΑΙ ,με τα αντίστοιχα διαλλείματα που προαναφέρθηκαν;
Ευχαριστώ πολύ!