ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ)
Η ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ 2/3/2016 ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Τ0 2016.
ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΟΠΟΤΕ
ΚΑΙ ΕΚΛΕΙΣΕ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΠΟΙΟΣ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΙΑ Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν.4172/2016 ΚΑΙ ΤΑ Ε.Λ.Π.?